Hướng dẫn đọc sách hiệu quả
(chương trình coach cá nhân cho bạn nào thích đọc sách)

Đọc sách là con đường nhanh nhất và dễ nhất để đạt được một mức độ hiểu biết nhất định. Tuy nhiên, giữa một biển sách như hiện nay, thì chọn sách nào để đọc – và đọc như thế nào cho hiệu quả, tiết kiệm thời gian – lại là một câu chuyện khác.

Thế nhưng, đọc sách không chỉ là để gia tăng hiểu biết. Bạn có thấy có những cuốn sách làm bạn vui vẻ, hạnh phúc, truyền cảm hứng cho bạn – và những cuốn sách làm bạn mệt mỏi, căng thẳng, thất vọng … không?

Đúng vậy. Sách có năng lượng của nó, như con người vậy, vì nó tới từ những người viết khác nhau, và trong mỗi cuốn sách hàm chứa những năng lượng khác nhau từ người viết, có ảnh hưởng trực tiếp tới người đọc. Vì vậy, hãy cẩn trọng và sáng suốt trong chọn và đọc sách.

Việc chọn sách và đọc sách đúng đắn sẽ có liên quan mật thiết tới hành trình chuyển hóa bản thân, nhận thức con người đích thực của mình, chữa lành những nỗi đau, đi qua rào cản tâm lý, hiểu mình và hiểu người khác, khai phá sức mạnh yêu thương và những giá trị nội tâm …

Với chương trình “Phương pháp chọn và đọc sách” (21 ngày và 3 tháng), tôi hy vọng sẽ giúp bạn hình thành một khả năng phân định, lựa chọn và đọc sách – thích hợp với tiến trình nhận thức và phát triển sức mạnh nội tâm của bạn. Xa hơn nữa, có thể giúp bạn thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống và khám phá sức mạnh nội tâm của bạn.

Từ nền tảng đó, bạn sẽ bắt đầu có thể tự mình tìm kiếm và phát triển kỹ năng đọc/tiếp nhận thông tin thích hợp với bạn trong tương lai.

*LỊCH TRÌNH:

Thời gian trọn vẹn là 21 ngày liên tục online (mỗi ngày một bài thực hành có phản hồi trao đổi) + 3 tháng liên tiếp sau đó (mỗi tuần 1 thực hành)

http://phuonghoalifecoach.com/chi…/ky-nang-chon-va-doc-sach/

Bình luận

comments