Sách hay, Thưởng thức

Trong thế giới tưởng tượng

  “Logic sẽ đưa anh từ điểm A tới điểm B. Trí tưởng tượng sẽ đưa anh tới mọi nơi.” Albert Einstein Trí tưởng tượng không có biên giới, không có giới hạn, không có rào cản. Chắc chắn cuộc…

Đọc tiếp