Sách hay, Thưởng thức

Chúng ta có thể lựa chọn thế giới như chúng ta muốn không?

Mỗi ngày, mở mạng, xem thông tin, ta đều thấy vô số những mặt khác nhau của thế giới. Rất nhiều tin tức xấu, án mạng, khủng bố, ô nhiễm rác thải, ô nhiễm môi trường, những dự đoán mù…

Đọc tiếp