Sách hay, Thưởng thức

Thông điệp thực sự của câu chuyện Nhà Giả Kim là gì?

Câu “vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn đạt được điều bạn mong muốn” trong cuốn Nhà Giả Kim được trích dẫn khắp nơi như một câu “thần chú” kinh điển của kinh điển, liệu có đúng là thông điệp…

Đọc tiếp