Sống nội tâm, Thiền

Trở về thế giới nội tâm

  Tôi yêu thích không gian của lớp Thiền. Trong sự tĩnh lặng, bình an, chúng tôi cùng nhau bước vào chuyến du hành vào thế giới nội tâm. Đó thường là một khu vườn rất đẹp, nơi đầy ắp…

Đọc tiếp