Sách của tôi, Sống nội tâm, Thiền

Thiền cùng Nguồn sáng

Từ trước khi mở Life School cho tới gần đây, rất nhiều bạn mình đã hỏi mình về thiền và đa số đều có vấn đề khi học/thực hành thiền. Phổ biến nhất là: tâm loạn (ngồi thiền mà suy…

Đọc tiếp