Hôm qua em nói với tôi: Chị ơi, em giận chồng em lắm. Em đã cố gắng nhưng không thể nào tha thứ cho anh ta được.

Em ơi,
Chồng em làm em giận, thực ra vì hành động đó chạm tới những tổn thương sâu xa bên trong của em mà thôi. Có khi chính họ cũng không biết họ làm tổn thương em.
Vì thế cho nên có khi họ nói hoặc họ làm xong thì họ đã quên từ lâu lắm rồi, nhưng em lại cứ găm mãi nó trong lòng để làm khổ chính mình.

Tha thứ cho người, thực chất là giải thoát mình ra khỏi những trói buộc khổ đau đã xảy ra trong quá khứ của chính mình.
Tha thứ cho người cũng là cách giúp cho mình chuyển hóa sự vị kỷ hẹp hòi trở thành lòng bao dung độ lượng.

Khi tha thứ cho người, em sẽ học được cách tha thứ cho bản thân. Em sẽ trở nên rộng lượng đối với người khác.

Điều quan trọng nhất là chính mình. Hãy liên tục chuyển hóa chính mình, làm mạnh bản thân mình lên để trái tim được rộng lớn hơn, để nâng đỡ và giúp nhau hoàn thiện qua mỗi ngày, đó là một tình yêu thương rất cao đẹp, yêu thương của trí tuệ, đó mới là thật yêu…

http://phuonghoalifecoach.com/tha-thu/

Bình luận

comments