Khóa học, Tự do, Tự do thời gian, Tư vấn

Ý nghĩa của Thời gian

Thời gian là gì? Chúng tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi triết học có lẽ chúng ta không cần quá quan tâm, tuy nhiên, một định nghĩa mà thượng tọa Thích Chân Quang đưa ra dưới đây có…

Đọc tiếp